Wie zijn wij

Wij zijn Kees en Cora Brand.
We hebben elkaar leren kennen tijdens een jongerenreis van onze Jeugdbond naar Irian Jaya -het huidige Papua- in 1998.

Enkele jaren later zijn wij getrouwd. We mochten 3 kinderen ontvangen.
Joas is onze oudste zoon. Dan komt onze dochter Anne-Maria. Onze jongste is Hilkia.