Thuisfrontcommissie (TFC)

De thuisfrontcommissie was er voor steun van het thuisfront voor ons werk in Papua.

Op het thuisfront zijn mensen nodig die meeleven met de werkers in hun mooie, maar soms ook moeilijke taak.
De TFC was opgericht om familie Brand vanuit Nederland te ondersteunen bij hun activiteiten op Papua. Wij hadden verschillende aandachtsgebieden. Er was een taak weggelegd met betrekking tot de financiële ondersteuning, voor uitgaven die niet bekostigd konden worden uit het salaris. Hiervoor wierven wij donateurs en hielden acties. Ook was er de opdracht om alle betrokkenen in Nederland te informeren, bijvoorbeeld via een nieuwsbrief en de website. Daarnaast was er de sociale en geestelijke ondersteuning om in tijden van tegenslagen en gemis een gesprekspartner te zijn en houvast te bieden.

Omdat we nu terug in Nederland zijn is onze thuisfrontcommissie opgeheven.