Diversen

Graag maken wij jullie attent op de stichting Vrienden van de Matthew Henry, die zich inzet voor het bevorderen van een juist verstaan van de Bijbel in Indonesië. Al geruime tijd wordt gewerkt aan het in het Indonesisch vertalen van de bekende Bijbelverklaring van Matthew Henry. Er is inmiddels een flink aantal delen in het Indonesisch beschikbaar. Voor meer informatie over het vertaalproject zie www.vriendenvandematthewhenry.nl

___________________________________________________________________________

Ons levenskleed

God heeft het kleed van ieders leven
eens op het weefgetouw gezet,
waarna de Hemelse Ontwerper
nauwkeurig op de draden let.
Voor ieder is ‘t motief weer anders,
verschillend ook de kleur en maat.
Zo weeft Hij in elk mensenleven
steeds liefdevol een nieuwe draad.

Soms denkt Gods kind: “Zijn dit nu blijken
van ‘n Goddelijke Scheppershand,
die knopen, die verwarde draden?”
Maar weet je, ‘t is de onderkant.
‘t Kan zijn, als wij vertwijfeld zeggen:
“Nu weet ik het niet meer, hoe het moet “,
dat God ‘t geweven stuk bezichtigd
en glimlacht: “Ja, zo wordt het goed”.

En als het weefgetouw eens stilstaat,
de laatste draad is afgehecht,
en God dan het patroon zal tonen,
ik bid, dat Hij dan tot ons zegt:
“Zie, dit is nu de goede zijde,
een schone overwinningskroon,
verworven, dankzij de verdienste
van Christus, Mijn geliefde Zoon

F. Van der Schoot-van Dam