Wie zijn wij

Wij zijn Kees en Cora Brand.
We hebben elkaar leren kennen tijdens een jongerenreis van onze Jeugdbond naar Irian Jaya -het huidige Papua- in 1998.

Enkele jaren later zijn wij getrouwd. We mochten 3 kinderen ontvangen.
Joas is onze oudste zoon, hij is 14 jaar. Dan komt onze dochter Anne-Maria, zij is 11 jaar.
En onze jongste is 5 jaar: Hilkia.