Thuisfrontcommissie (TFC)

Steun van het thuisfront voor ons werk in Papua.

Op het thuisfront zijn mensen nodig die meeleven met de werkers in hun mooie, maar soms ook moeilijke taak.
De TFC is opgericht om familie Brand vanuit Nederland te ondersteunen bij hun activiteiten op Papua. Wij hebben verschillende aandachtsgebieden. Er is een taak weggelegd met betrekking tot de financiële ondersteuning, voor uitgaven die niet bekostigd kunnen worden uit het salaris. Hiervoor werven wij donateurs en houden acties. Ook is er de opdracht om alle betrokkenen in Nederland te informeren, bijvoorbeeld via een nieuwsbrief en de website. Daarnaast is er de sociale en geestelijke ondersteuning om in tijden van tegenslagen en gemis een gesprekspartner te zijn en houvast te bieden.

De thuisfrontcommissie van Familie Brand bestaat uit de volgende personen:

  • Wim en Bertine Boone
  • Martijn en Edith Stijnen
  • Gerben en Mirjam van Beek

Contact thuisfrontcommissie (TFC)